Fagerborg kirke

Fagerborg kirke i Oslo fra 1903 med en blanding av engelsk nygotikk, tysk tårnform og nasjonalromantisk granittkledning.

Fagerborg kirke
Av /Arfo forlag.
Fagerborg kirke

De mange stilartene i innredningen avspeiler en arkitektonisk periode på søking etter ny forankring.

Fagerborg kirke
Av /Arfo forlag.

Fagerborg kirke er en langkirke i mur og ligger i Fagerborg sokn i Oslo kommune. Den er tegnet av arkitekt Hagbarth Schytte-Berg og ble oppført og vigslet i 1903. Kirken har 600 sitteplasser. Den har vernestatus listeført (etter 1850).

Kirkebygget

Fagerborg kirke er en av de mange nye bydelskirkene som ble oppført rundt 1900 i den raskt voksende hovedstaden. Allerede beliggenheten røper at den representerer nye idéer innen både byplanlegging og arkitektur. Kirken er komponert inn som en asymmetrisk skulptur i en stor park, uten å være fondmotiv på toppen eller i en akse som virker styrende for en symmetrisk organisering av omgivelsene. Tvert imot er det asymmetriske, pittoreske kvaliteter som her er fremherskende både i omgivelser og bygning.

Også med hensyn til bygningsmaterialet var det skjedd noe nytt. Det er benyttet norsk granitt formet som blokker i ujevn størrelse og med grovhugget overflate, såkalt råkopp, som var svært populært rundt 1900. Det var da også satt som betingelse i programmet for arkitektkonkurransen i 1899 at det skulle tas spesielt hensyn til norske materialer.

Bruken av råkopp var nettopp etablert i Vålerengen kirke i Oslo, der arkitektene Heinrich Jürgensen og Holger Sinding-Larsen vant konkurransen i 1893. Allerede året etter omarbeidet Sinding-Larsen utkastet ved å utelate bruk av tegl i veggflatene til fordel for råkopp, og det ble til og med benyttet granitt til kledning av tårnhetten.

Vålerengen kirke var sterkt influert av nyere nygotiske kirker i England, men iført et rund buet, romansk formspråk som mange nå mente var spesielt nasjonalt i norsk sammenheng. Dette bygget på stilhistoriske teorier som snart skulle bli avsannet, men som lenge hadde stor innflytelse på stilvalget her hjemme.

Også i Fagerborg kirke er slike engelske former tydelige, mens det allerede i samtiden ble påpekt at tårnformen heller var tysk. Vinduer og dører har spissbuete, gotiske åpninger, men er så vide og så lite spisset at de grenser til romanske rundbuer. For de mange nasjonaltsinnede innen datidens kunst- og arkitektmiljø var dette ikke bra nok. I dags- og fagpressen var det flere som savnet de romanske formene som var så kjærkomne for mange.

Interiør

Fagerborg kirke

Myke jugendstilsformer preger korstolene og prekestolen som dessuten har kraftig dragestilsornamentikk.

Fagerborg kirke
Av /Arfo forlag.

Innredningen er en en blanding av flere stiluttrykk. Skipet deles i hovedskip og sideskip av to rekker med brede, gotiske spissbuer som hviler på korte, kraftige søylepar. Skipet har åpen takstol som later til å være en fri fortolkning av engelske takstoler fra middelalderen, mens koret har murt ribbehvelv av vanlig gotisk type. De undersetsige søylene kan tolkes som påvirket av jugendstilen, men har også bakgrunn fra den amerikanske arkitekten Henry Hobson Richardson, som hadde stor påvirkning på periodens arkitektur. Disse søylene er fornorsket med dragestillignende rankemønster.

Denne blandingen av jugendstil og dragestil finner man også igjen i prekestol og døpefont der overdådig dragestil står for ornamentikken. Benkevangene har karakteristiske jugendstilsformer, mens brystningene langs veggene og på galleriene derimot er i jugendstil uten ornamenter.

Altertavle

Fagerborg kirke

Altertavlen har en blanding av nasjonalromantikk og jugendstil. Glassmaleriet er utført av den anerkjente ungarske kunstneren Miksa Roth.

Fagerborg kirke
Av /Arfo forlag.

Altertavlen er særpreget med sin bueform og blanding av mange stilformer, forenet av jugendstilens frihet i forhold til de eldre historiske forbildene. Den har som billedmotiv korsfestelsen flankert av to tilbedende kvinnefigurer utskåret i relieff av skulptøren Jo Visdal.

I det store glassmaleriet over alteret er oppstandelsen fremstilt med Kristus i skinnende mandorla i midtfeltet, omgitt av engelen og romerske soldater i forholdsvis naturalistisk fremstilling, mens den rikholdige ornamentikken er holdt i gotiske former. Maleriet ble kjøpt til kirkens innvielse og er utført av Miksa Roth som var blant de ledende glasskunstnerne i Budapest rundt 1900.

Orgel

Fagerborg kirke

Fagerborg kirke

Fagerborg kirke
Av /Arfo forlag.

En tilsvarende stor frihet i omgangen med stilformene preger den opprinnelige orgelfasaden på galleriet ved koret. Med pipene oppstilt i vifteform innenfor en bueform beslektet med altertavlens, er den uvanlig.

Selve instrumentet var i bruk bare til 1932 da man fikk nytt orgel på galleriet over hovedinngangen, og i 1974 ble rommet bak den gjenværende fasaden innredet til møterom.

Fagerborg kirke

På det opprinnelige orgelgalleriet ved koret står bare de sjeldne jugendstilfasadene igjen etter at instrumentet ble solgt til Svolvær. Plassen ble senere tatt i bruk til møterom.

Fagerborg kirke
Av /Arfo forlag.

Endringer

I tillegg til reparasjoner og vedlikeholdsarbeider er det gjennom årene foretatt flere endringer. Det største tapet for interiøret var nok at den opprinnelige, malte ornamentikken på veggene ble overmalt i 1934, men kirkerommet oppleves likevel i stor grad i sin opprinnelige særpregede utforming.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg