Trondenes kirke er en steinkirke fra middelalderen på Trondenes i Harstad.