Atrå kirke, kirke i Atrå og Mæl sogn i Tinn kommune, Telemark, ved fylkesvei 364 nær nordvestenden av Tinnsjø. Tømret langkirke, tegnet av slottsarkitekt Hans Ditlev Franciscus von Linstow. Kirken ble innviet i 1836 og påbygd i 1924. Altertavlen med fremstilling av Jesus og disiplene i Emmaus er malt av Lars Osa etter forbilde av Eilif Peterssens altertavle i Kristiansand domkirke. Etter krigen ble kirken pusset opp, og Øystein Orekås ble engasjert til å male kirken innvendig, med særpreget rosemaling i taket. I en tidligere stavkirke på samme sted fantes en planke med runeinnskrift fra 1100-tallet. Den tilhører nå Universitetets oldsaksamling, Oslo. To av kirkeklokkene stammer fra stavkirken. En tredje klokke ble gitt som gave fra A/S Rjukanfos i 1925.