Høvåg kirke, kirke i Lillesand kommune, Aust-Agder, ca. 11 km sørvest for Lillesand by. Opprinnelig middelaldersk, enskipet steinkirke, utvidet på 1700- og 1800-tallet.