Arkitektur og landskap

Arkitektur, bygningskunst, byggekunst, utformingen av ting, byggverk og anlegg i landskapet, sett enkeltvis eller samlet, med den betydning at de forskjellige miljøers praktiske og åndelige behov derved er tilfredsstillet og samordnet på en overbevisende måte, alt sett på bakgrunn av tilgjengelige resurser og rådende teknisk ferdighet. Alt fysisk menneskeverk kan således få rang av arkitektur. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Per Rygh

Redaktør

Guro Djupvik

Inneholder 10 kategorier:

  1. Arkitekter og arkitektur-institusjoner
  2. Arkitekturhistorie
  3. Arkitekturteori og -metode
  4. Byggeteknikk
  5. Bygningsdeler
  6. Bygningstyper
  7. Bygningstyper
  8. Byplanlegging
  9. Kirker, slott og gårder
  10. Landskapsarkitektur

Inneholder 4 artikler: