Gjerde kirke, kirke i Etne kommune, Hordaland, alder ukjent. Flyttet til stedet 1676. Veggmalerier, deler av alter fra 1600-tallet, to klokker fra middelalderen. Den ene bærer innskrift og årstallet 1315. To runesteiner på gravplassen. Den første kirken på stedet er nevnt i 1288.