Faktaboks

Offisielt navn
République centrafricaine (la), Central African Republic (the)
Norsk navn
Den sentralafrikanske republikk
Hovedstad
Bangui
Statsform
Republikk
Statsoverhode
Faustin-Archange Touadéra
Statsminister
Félix Moloua
Landareal
622 980 km²
Totalareal
622 984 km²
Innbyggertall
5,58 millioner (FN-estimat (FAO), 2022)
Forventet levealder
53,1
Innbyggernavn
Sentralafrikaner
Offisielt/offisielle språk
fransk og sango
Religion
Protestantisk og katolsk kristendom, islam, lokale religioner
Nasjonaldag
1. desember
Valuta
CFA-franc à 100 centimes, Bitcoin
Nasjonalsang
La Renaissance
Flagg
Riksvåpen
Den sentralafrikanske republikk, plassering
Den sentralafrikanske republikk (mørkegrønt) ligger i Afrika (lysegrønt).
Den sentralafrikanske republikk, plassering
Av .
Lisens: CC BY NC 4.0
Plassering av Den sentralafrikanske republikk med naboland rundt, kart
Den sentralafrikanske republikk og naboland
Av .
Lisens: CC BY NC 4.0

Den sentralafrikanske republikk er en republikk som ligger omtrent midt i Afrika. Landet er nesten dobbelt så stort som Norge og hadde i 2019 4,83 millioner innbyggere. Det har ingen kystlinje og grenser mot Tsjad i nord, Sudan og Sør-Sudan i øst, DR Kongo og Republikken Kongo i sør og Kamerun i vest – et område med mye konflikt og politisk ustabilitet.

Den sentralafrikanske republikk (SAR) kjennetegnes av porøse landegrenser og et mangelfullt statsapparat med liten evne til å kontrollere forhold utenfor hovedstaden Bangui. Landets historie har vært preget av vold og en rekke statskupp. Siden et kupp i 2013 har situasjonen i landet vært særlig prekær og blir av FN og andre internasjonale organisasjoner beskrevet som en krise. I 2019 var 60 prosent av landets befolkning avhengige av bistand og beskyttelse.

Geografi og miljø

Sentralafrikanske republikk (Hovedkart)

Sentralafrikanske republikk

Av /Store norske leksikon ※.
Turako fugl

Den sentralafrikanske republikk har ca. 600 registrerte fuglearter. Bildet viser en lilla turakofugl. Fuglen er bosatt i Vest-Afrika og forekommer ved tropiske savanner og skoger.

Den sentralafrikanske republikk ligger knapt 500 kilometer nord for ekvator og rommer et betydelig biologisk mangfold på sine 622.984 kvadratkilometer. Den nordøstlige delen av landet består av større savanneområder og galleriskog som varierer betydelig i frodighet og fremkommelighet avhengig av om landet er inne i en av de to regnperiodene (mars-mai eller juli-oktober) eller om det er i en tørkeperiode. Den sørvestlige delen av landet har et mer stabilt fuktig klima og dype regnskoger.

Middeltemperaturen svinger lite mellom årets kaldeste og varmeste måned og ligger mellom 24 og 27 grader celsius. SAR har relativt lite god landbruksjord, og store deler av jordsmonnet består av rød leirjord og lateritt. I regntiden svulmer elvene opp, og særlig de sørøstlige delene av landet blir nærmest utilgjengelige.

Terrenget i Den sentralafrikanske republikk spenner fra å være flatt til et bakkete platåland. Det meste av landet ligger mellom 600 og 900 meter over havet, og danner vannskillet mellom elvene Chari, med bielver i nord, og Ubangui i sør. Under fransk kolonistyre het landet av den grunn Oubangui-Chari. Ubanguielven er landets laveste punkt, på 335 meter over havet. I nordøst hever terrenget seg i Bongo-massivet. I nordvest finner man SARs høyeste punkt, Mont Ngaoui, 1410 meter over havet.

Dyrelivet i Den sentralafrikanske republikk trues av krypskyting; antall elefanter er sterkt redusert og neshornartene har nesten forsvunnet. Landet har imidlertid mer enn 200 arter av pattedyr og mer enn 600 registrerte fuglearter. På savannen lever blant annet bavianer, elefant, løve, bøffel, sjiraff, spiss- og stumpneshorn, hyener, villhund, antilopearter og vortesvin, rovfugler og gribber. I regnskogen finnes sjimpanse, marekatter, leopard og i elvene blant annet flodhest og krokodille. Det er i tillegg omkring 189 arter av reptiler, 29 arter av amfibier og tallrike insektarter.

Folk og Samfunn

Bangui
Av .
Lisens: CC BY SA 4.0

Befolkningen i Den sentralafrikanske republikk har nær firedoblet seg siden 1950 og antas å doble seg ytterligere innen 2050. Fransk og Sango er offisielle språk, og i alt har SAR 72 levende språk , som gjerne kalles dialekter av lokalbefolkningen selv. Gbayane utgjør 33 prosent av befolkningen, og er den største folkegruppen i landet.

80 prosent av landets befolkning identifiserer seg som kristne (de fleste av disse protestantiske eller katolikker), mens drøyt 15 prosent er muslimer (i hovedsak sunnimuslimer). Fem prosent regnes som animister, men de fleste kristne og muslimer har klare innslag av animisme i sin tro.

Den sentralafrikanske republikks nasjonalsang er ‘La Renaissance’ (‘Gjenfødelsen’). Sango-versjonen kalles ’E Zingo’.

Mer enn 40 prosent av befolkningen bor i urbane strøk og 43 prosent av landets befolkning er under 14 år. Forventet levealder i landet er 53,3 år. Dette skyldes blant annet høy barnedødelighet; 150 av 1000 barn dør før fylte fem år.

Stat og politikk

Soldat
En soldat fra nabolandet Burundi.
I samordning med det franske militæret og den afrikanske unionen har det amerikanske militæret gitt lufttransportstøtte for å transportere soldater fra Burundi med mat og forsyninger til Den sentralafrikanske republikk.
Lisens: CC BY 2.0

Statsoverhodet, presidenten, velges i allmenne valg for fem år, med mulighet for ett gjenvalg. Den sittende presidenten, Faustin-Archange Touadéra, ble valgt i 2016. Presidenten utnevner statsministeren og regjeringen, som står ansvarlige overfor et tokammerparlament. Parlamentet og har siden landet fikk ny grunnlov 27. mars 2016 bestått av en nasjonalforsamling og et senat. Nasjonalforsamlingen har 105 medlemmer som velges i allmenne valg for fem år av gangen, mens senatsmedlemmer velges for fem år av gangen igjennom indirekte valg. Militærkupp har imidlertid vært den vanligste form for maktoverføring.

SAR er inndelt i 14 administrative prefekturer, to økonomiske prefekturer og en autonom kommune (hovedstaden, Bangui).

Militær verneplikt skjer, som i Norge, etter utvelgelse og førstegangstjenesten er 24 måneder. Landet har en hær og et flyvåpen, samt paramilitære styrker.

Den sentralafrikanske republikk er medlem av blant annet FN, Den afrikanske union, Verdensbanken, Verdens handelsorganisasjon og Det internasjonale pengefondet.

Historie

Sentralafrikanske republikk

Sentralafrikanske republikk. I 1977 lot landets president Jean Bédel Bokassa seg krone som keiser i en overdådig og meget omtalt seremoni med Napoleon 1 som forbilde. En stor del av utgiftene ble betalt med franske midler. Samtidig vokste kritikken for brudd på menneskerettighetene både innen- og utenlands, og et franskregissert kupp avsatte ham i 1979.

Av /NTB Scanpix ※.

Den sentralafrikanske republikks moderne historie har vært preget av vold og ekstern innblanding.

Tidlig historie

Det er spor av menneskelig bosetning i det vi i dag kaller Den sentralafrikanske republikk 11 000 år tilbake i tid. Mellom 2000 og 1000 år før vår tidsregning strømmet folk til fra andre områder. Befolkningen bodde i spredte landsbyer uten noe institusjonalisert eller sentralisert lederskap.

Tegn til dyrking av vekster fra det amerikanske kontinentet, som mais, tobakk og maniok, så tidlig som på 1700-tallet tyder på at menneskene i området var i kontakt med handelsfolk fra andre regioner. Fra slutten av 1800-tallet økte denne kontakten da handelsfolk og ledere i omkringliggende områder bygget opp et handelsnettverk som strakk seg inn i Nord-Afrika. Med tilstrømningen av nye aktører ble det etter hvert etablert sultanater underordnet større politiske enheter som sultanatet Wadai og fulaniriket Sokoto. Slavehandel var en innbringende del av handelen til disse rikene og slaveraid og tvangsarbeid (ofte i samarbeid med det stadig mer innflytelsesrike Frankrike) drev store deler av befolkningen ut av det som i dag utgjør Den sentralafrikanske republikk.

Kolonistyre

Frankrike annekterte området på 1880-tallet, etablerte den franske kolonien Ubangi-Chari i 1894, og tok livet av sultanene de tidligere hadde samarbeidet med. Det ble raskt klart at den nye kolonien ikke var særlig innbringende, og etter forsøk på å bytte den mot et landområde i Guineabukta valgte Frankrike å dele opp kolonien og leie ut områder til private aktører. Både den franske kolonimakten og de private aktørenes drift av Oubangui-Chari innebar utstrakt bruk av vold, og lokalbefolkningen svarte med flere forsøk på opprør mot det vestlige styret; Mest kjent er Kongo-Wara opprøret mellom 1928 og -1931.

I 1946 ble kolonien et oversjøisk territorium i Den franske union. Barthèlemy Boganda ble valgt til å representere territoriet i det franske parlamentet og ble, etter å ha ledet en uavhengighetsbevegelse, Den sentralafrikanske republikks første statsminister da landet i 1958 fikk status som en uavhengig republikk innenfor Det franske fellesskap. Boganda døde i en flyulykke i 1959 og David Dacko ble landets første president ved selvstendigheten i 1960.

Selvstendighet

Jean-Bédel Bokassa ledet et vellykket militærkupp i 1966 og ble verdenskjent etter å ha kronet seg til keiser på livstid i 1976. Bokassa hadde betydelig støtte fra Frankrike. Dårlig styre og fall i internasjonale råvarepriser førte landet inn i økonomiske nedgangstider på 1970-tallet. Frankrike gikk etter hvert tilbake til å støtte Dacko, som tok makten ved et militærkupp i 1979. Dacko mistet i sin tur makten til general André Kolingba i et nytt kupp i 1981. Etter at det ble innført flerpartisystem i landet ble Ange-Félix Patassé valgt til president i 1993. I 2003 kuppet François Bozizé makten ved hjelp av Tsjads president Idriss Déby. Bozizé ble siden valgt til president i 2005 og 2011, og ble begge ganger anklaget for valgfusk.

Krise etter 2013

Etter mye frustrasjon knyttet til hans styre mistet Bozizé makten i et militærkupp i 2013, gjennomført av en koalisjon av opprørsgrupper under navnet Séléka (‘allianse’ på sango). Et høyt voldsnivå med sekteriske overtoner førte til at Sélékas leder, Michel Djotodia, i 2014 måtte gå av og Catherine Samba-Panza ble innsatt som midlertidig president. Hun ble senere erstattet av sittende president Faustin-Archange Touadéra ved et allment presidentvalg i 2016. Touadéra ble gjenvalgt som president i 2021.

Økonomi og næringsliv

Den sentralafrikanske republikks økonomi er blant verdens aller svakeste. Landet sliter fremdeles med senvirkninger av det internasjonale fallet i råvarepriser på 1970-tallet. Det har en negativ handelsbalanse med utlandet, manglende utbetaling av lønn til offentlig ansatte, bred fattigdom og en stor uformell økonomi som gir staten lite skatteinntekter.

SAR er et av verdens minst utviklede, og ble rangert som verdens mest ulykkelige land på FNs lykkeindeks for 2017. De fleste innbyggerne er på en eller annen måte involvert i jordbruk, som utgjør over halvparten av landets bruttonasjonalprodukt, i hovedsak jordbruk til lokalt konsum. Maniok, bomull, hirse, mais, jordnøtter, ris og kaffe er blant de viktigste vekstene.

Drøyt 40 prosent av landet er dekket av skog og det har forekomster av olje, gull, diamanter og uran. Det er vanlig å vise til landets ressursrikdom som en mulig kilde til fremtidig utvikling. Ressurser som olje og uran er imidlertid vanskelige å utvinne, manglende infrastruktur begrenser mulighetene for eksport av tømmer, og forekomstene av diamanter og gull er svært spredt. Opp mot halvparten av eksporten av diamanter er dessuten illegal og kommer ikke landet til gode.

Bitcoin som offisiell valuta

SAR har to offisielle valutaer; CFA-franc (XAF) og Bitcoin (BTC). Landet var det andre i verden til å innføre Bitcoin som en nasjonal valuta etter El Salvador. Det skapte mye oppmerksomhet da SAR tok i bruk kryptovalutaen som offisiell valuta og lovlig betalingsmiddel i april 2022. Daværende president Faustin Archange Touadéras stabssjef Obed Namsio uttalte at valget plasserte Den sentralafrikanske republikk på kartet over verdens modigste og mest visjonære land. Deler av opposisjonen i landet var kritiske til innføringen, og påpekte at kun elleve prosent av landets befolkning hadde tilgang internett.

Valget om å sidestille Bitcoin med CFA-franc ble av flere tolket som en ønsket svekkelse av posisjonen til den sistnevnte som offisiell valuta i landet. CFA-franc er knyttet til Euroen, og er av mange i sentral- og vestafrika sett på som en kontroversiell valuta som tjener den gamle kolonimakten Frankrikes interesser. Noen politiske analytikere mente også at innførselen av Bitcoin var gjort av hensyns til russiske interesser. Russland var i april 2022 gjenstand for internasjonale sanksjoner som følge av angrepskrigen landet førte i Ukraina. Det russiske private militære sikkerhetsselskapet Wagner-gruppen var sentrale i kamper mot opprørsgrupper som forsøkte å avsette Touadéra som president, og spilte også en rolle i konflikten i Ukraina.

Kunnskap og kultur

Skolebarn

Alle barn mellom 6 og 14 år har etter loven rett på gratis og obligatorisk skolegang i Den sentralafrikanske republikk. Manglende lønnsutbetalinger til lærere og flere år med krig har imidlertid ført til et betydelig fall i andelen barn i grunnskolen. Drøyt 40 prosent av den voksne befolkningen i Den sentralafrikanske republikk er analfabeter.

Av .
Lisens: CC BY 2.0

Drøyt 40 prosent av den voksne befolkningen i Den sentralafrikanske republikk er analfabeter.

Alle barn mellom 6 og 14 år har etter loven rett på gratis og obligatorisk skolegang. Manglende lønnsutbetalinger til lærere og flere år med krig har imidlertid ført til et betydelig fall i andelen barn i grunnskolen. Tallene er usikre, men et konservativt estimat tilsier at mindre enn 40 prosent av landets barn i denne aldersgruppen mottar utdanning.

Videregående skole er todelt, fire pluss tre år og det finnes tre universiteter i landet. Kvaliteten på utdanningen på disse institusjonene har gått betydelig ned siden 1980-tallet.

SAR har en håndfull aviser med små opplag og noen lokale radiostasjoner, i tillegg til ett statlig radio- og fjernsynsselskap, Radio-Télévision Centrafrique.

Dikteren og romanforfatteren Pierre Makombo Bamboté var i 1962 den første sentralafrikanske forfatter som fikk utgitt arbeider; best kjent er romanen ‘Prinsesse Mandapu’. En annen fremstående forfatter er Étienne Goyémidé med romanen ‘Le Silence de la Forêt’ om pygmeenes liv. To andre kjente forfattere er Blaise N’Djehoya og Cyriaque Yavoucko.

Folkemusikken utgår fra de ulike folkegruppene. Vokalmusikken er hovedsakelig enstemmig, men ba-benzele-pygmeene har en rik vokalpolyfoni. Mye brukte instrumenter er blant annet fløyter, trommer, xylofoner og rasler . I byene dominerer vestlig og afrokubansk populærmusikk.

Den sentralafrikanske republikk og Norge

Norge har lite bilaterale relasjoner med Den sentralafrikanske republikk, men økte i 2014 og 2016 den humanitære bistanden til landet med henholdsvis 110 og 67 millioner norske kroner forbindelse med volden i kjølvannet av statskuppet i 2013. Norges utenriksminister i 2014, Børge Brende, møtte også daværende president Catherine Samba-Panza til lunsj i Oslo i juni 2014.

Norges diplomatiske forhold til Sentralafrikanske republikk ivaretas av den norske ambassade i Khartoum i Sudan.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg