Sentralafrikanske republikks historie

Området som i dag er Den sentralafrikanske republikk ble tidlig befolket av mennesker, men befolkningen var relativt isolert fra omverdenen frem til 1600-tallet. Fra tidlig på 1800-tallet etablerte arabiske handelsmenn kontakt i området, og slavehandel tok til fra midten av 1800-tallet. Frankrike annekterte området i 1880-årene, og i 1891 ble det en fransk koloni. Hele artikkelen

Ny artikkel