Privat, som tilhører, vedkommer, utgår fra en enkelt borger eller enkelte borgere og ikke fra stat, kommune eller offentlig institusjon; som har tilknytning til personen som individ uten sammenheng med stilling; som ikke er åpen, tilgjengelig for publikum i sin alminnelighet.