sanksjon (i folkeretten)

Artikkelstart

Sanksjon brukes i folkeretten som betegnelse på et tiltak truffet av en eller flere stater mot en annen for å få den til å avstå fra en aktivitet.

Faktaboks

Uttale
sanksjˈon
Etymologi
av latin ‘helliggjørelse’

Det er vanlig å skille mellom diplomatiske og økonomiske sanksjoner.

Diplomatiske sanksjoner

Diplomatiske sanksjoner kan for eksempel bestå i at diplomatiske forbindelser brytes.

Økonomiske sanksjoner

Økonomiske sanksjoner kan være generelle og for eksempel bestå i våpenembargo og/eller handelsboikott der deler av eller all normal handelsflyt over landegrensene blir stanset.

Slike generelle økonomiske sanksjoner kan ha alvorlige konsekvenser for landet som blir rammet. I den senere tid har en derfor sett en vridning mot mer målrettede sanksjoner.

Målrettede sanksjoner består typisk i at konkrete personer ikke får reise til landene som deltar i sanksjonene, samt at de av deres økonomiske verdier som måtte befinne seg i disse landene fryses. Slike sanksjoner kan også rettes mot selskap som anses knyttet til de personer sanksjonene rettes mot.

Land som tidligere er blitt rammet av sanksjoner er Sør-Afrika, Somalia, tidligere Jugoslavia, Libya, Irak, Iran og Syria. Norge har også fulgt opp USA og EU sine rettede sanksjoner mot Russland i tilknytning til Krim.

Adgangen til sanksjoner

I utgangspunktet hører diplomatiske og økonomiske sanksjoner til de virkemidler som er tilgjengelige for stater i mellomstatlige forhold. Det er dermed frivillig og i utgangspunktet tillatt å benytte sanksjoner mot uønsket aktivitet.

Unntak er der sanksjonene er vedtatt av FNs sikkerhetsråd under FN-pakten kapittel VII, og slik gjort folkerettslig bindende. I Norge gjelder lov av 7. juni 1968 om gjennomføring av bindende vedtak i FNs sikkerhetsråd for disse.

Norge

I nyere tid har norske myndigheter gjennomført FNs utvidede sanksjoner mot Iran både i 2010 og 2012 som svar på at Iran ikke har etterlevd pålegg fra FNs sikkerhetsråd, samt unnlatt å samarbeide med Det internasjonale atomenergibyrået, i tråd med internasjonale forpliktelser.

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg