Offisielt er det 6-årig obligatorisk skolegang. Barneskolen er 6-årig. Den videregående skolen er todelt (4 + 3 år). Landet har ett universitet i Bangui (opprettet 1969). Ifølge UNESCO er ca. 50 % (2003) av den voksne befolkningen analfabeter. Det offentlige utdanningssystemet lider under landets svake økonomi. Det er stor lærermangel i landet.