Lateritt, en rødfarget forvitringsjord som i fuktige, tropiske strøk dekker berggrunnen, til dels i meget stor mektighet. Sammensetningen varierer mye, men hovedbestanddelene er hydroksider av treverdig jern samt større eller mindre mengder av aluminium-hydroksider. Med høyt aluminiuminnhold har man overgang til bauxitt, og fargen endres fra rød til brun eller gulaktig grå.