Fast eiendom, i rettslig forstand alle grunnstykker, dessuten hus eller anlegg som er fast sammenbundet med grunnen. Dersom samme person eier huset og grunnen, regnes det hele for én eiendom. Hus på fremmed grunn kalles tomtefeste og ansees etter norsk rett som en særskilt fast eiendom.For fast eiendom gjelder en rekke særlige rettsregler, som for eksempel om tinglysing. Hele artikkelen

Ny artikkel