Kårmann, betegnelsen på en person som har kår, det kan innebære fri bolig og eventuelle tilleggsytelser i tilknytning til et gårdsbruk. Ordningen med kår har tidligere vært vanlig som ledd i generasjonsskifte av gårdsbruk, der gården overdras til yngre krefter mens de tidligere eierne fortsatt får bo på gården og eventuelt nyte godt av gårdens produksjon. Se også føderåd.