Delemerker, merker for eiendomsgrense i utmark. Brukes hvor det ikke er satt opp gjerder mellom de forskjellige eiendommer. De vanligste delemerker er store steiner, jordrøyser, korsmerker i fast fjell, jordfast stein, bolter i fjell og stein o.l.