Parsellere, stykke ut (jordeiendom) i mindre deler.