Oppmålingsforretning er den oppgaven som går ut på å klarlegge og beskrive eiendomsgrenser og rettigheter til fast eiendom, se matrikkelloven § 3 h).

Betegnelsen oppmålingsforretning erstatter flere begreper i den opphevede delingsloven fra 1978, blant annet kartforretning og kart- og delingsforretning, se Odelstingsproposisjon nr.70 (2004-2005) side 28.

Oppmålingsforretning er nødvendig før en ny selvstendig eiendomsenhet kan etableres og føres inn i matrikkelen. Oppmålingsforretningen kan først og fremst kreves av den som er hjemmelshaver til eiendommen. Unntaksvis kan også andre være rekvirenter, se matrikkelloven § 9 og matrikkelforskriften § 23. Naboer skal varsles før oppmålingsforretningen. Fra oppmålingsforretningen skal det føres protokoll som angir blant annet sted, dato, hvordan forretningen er varslet, hvem som er til stede, hvilke dokumenter, grensebeskrivelser, avtaler og andre beviser som er fremlagt under forretningen. Protokollen skal også inneholde et kart med påtegning som tydelig viser hvor grenser og grensemerker ligger i forhold til hverandre og tilstøtende matrikkelenheter, se matrikkelforskriften § 38.

  • Falkanger, Thor (2011) Fast eiendoms rettsforhold, 4. utgave. (Finn boken)

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

15. februar 2011 skrev Leif Halbo

Dersom dette er det samme som kartforretning, kunne det med fordel informeres.Leif Halbo

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.