oppmålingsforretning

Artikkelstart

Oppmålingsforretning er klarlegging og beskrivelse av eiendomsgrenser og rettigheter til fast eiendom. Oppmålingsforretning er nødvendig før en ny eiendom eller eiendomsenhet kan etableres og registreres i matrikkelen.

Faktaboks

Også kjent som
(tidligere) skylddeling, delingsforretning

Reglene om oppmålingsforretning finnes i matrikkelloven, men også i matrikkelforskriften og plan- og bygningsloven. Selve betegnelsen oppmålingsforretning ble innført med matrikkelloven i 2005 og defineres i § 3h.

Eldre betegnelser

Betegnelsen oppmålingsforretning erstatter flere betegnelser i den opphevede delingsloven fra 1978, blant annet kartforretning og delingsforretning.

Hvem kan kreve oppmålingsforretning

Oppmålingsforretning kan først og fremst kreves av den som er eier og normalt utpekt som hjemmelshaver til eiendommen i grunnboken som er en del av matrikkelen. Unntaksvis kan også andre kreve oppmålingsforretning (se matrikkelloven § 9 og matrikkelforskriften § 23). Naboer skal varsles før oppmålingsforretningen.

Fradeling

Fradeling av ny eiendom er søknadspliktig (se plan- og bygningsloven § 20-1 bokstav m, jf. § 20-2 første ledd.

Forbud

Plan og bygningsloven (§ 26-1) slår fast at det ikke kan opprettes eiendommer som fører til at det:

  • oppstår forhold som strider mot lov, forskrift eller plan.
  • dannes tomter som er uegnet til bebyggelse på grunn av sin størrelse, form eller plassering etter reglene i denne lov.

Protokollføring

Fra oppmålingsforretningen skal det føres protokoll som angir blant annet sted, dato, hvordan forretningen er varslet, hvem som er til stede, hvilke dokumenter, grensebeskrivelser, avtaler og andre beviser som er fremlagt under forretningen. Protokollen skal også inneholde et kart med påtegning som tydelig viser hvor grenser og grensemerker er satt ned og ligger i forhold til hverandre og tilstøtende matrikkelenheter (matrikkelforskriften § 38).

Oppmålingsforretningen kan ikke med rettslig bindende virkning ta stilling til en omtvistet eiendomsgrense. Uenighet mellom partene skal nedtegnes i protokollen.

Tvister

Tvist om eiendomsgrense avgjøres i sak for domstolene eller av jordskifteretten.

Eksterne lenker

Litteratur

  • Falkanger, Thor og Aage Thor, Tingsrett 8. utgave 2016.

Kommentarer (2)

skrev Leif Halbo

Dersom dette er det samme som kartforretning, kunne det med fordel informeres.Leif Halbo

skrev Gunnar Eriksen

Se avsnitt 2 i artikkelen, begrepet kartforretning gikk ut av bruk med delingsloven av 1978, og ble erstattet av begrepet oppmålingsforretning ved ikrafttredelsen av matrikkelloven. Begrepet kartforretning vil selvsagt ha relevans ved spørsmål eller tvister hvor eiendommen er opprettet ved kartforretning i medhold av delingsloven av 1978, uten at dette vil ha noen praktisk betydning.

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg