oppmålingsforretning

Oppmålingsforretning er klarlegging og beskrivelse av eiendomsgrenser og rettigheter til fast eiendom, se matrikkelloven § 3 h.

Faktaboks

Også kjent som
(tidligere) skylddeling, delingsforretning

Betegnelsen oppmålingsforretning erstatter flere begreper i den opphevede delingsloven fra 1978, blant annet kartforretning og kart- og delingsforretning, se Odelstingsproposisjon nr. 70 (2004-2005) side 28.

Oppmålingsforretning er nødvendig før en ny selvstendig eiendomsenhet kan etableres og føres inn i matrikkelen. Oppmålingsforretningen kan først og fremst kreves av den som er hjemmelshaver til eiendommen. Unntaksvis kan også andre være rekvirenter, se matrikkelloven § 9 og matrikkelforskriften § 23. Naboer skal varsles før oppmålingsforretningen. Fradeling av ny eiendom er søknadspliktig, se plan- og bygningsloven § 20-1 bokstav m, jf. § 20-2 første ledd kfr. § 26-1.

Fra oppmålingsforretningen skal det føres protokoll som angir blant annet sted, dato, hvordan forretningen er varslet, hvem som er til stede, hvilke dokumenter, grensebeskrivelser, avtaler og andre beviser som er fremlagt under forretningen. Protokollen skal også inneholde et kart med påtegning som tydelig viser hvor grenser og grensemerker ligger i forhold til hverandre og tilstøtende matrikkelenheter, se matrikkelforskriften § 38. Oppmålingsforretningen kan ikke med rettslig bindende virkning ta stilling til en omtvistet eiendomsgrense. Uenighet mellom partene skal nedtegnes i protokollen. Tvist om eiendomsgrense avgjøres av domstolene eller av jordskifteretten.

Eksterne lenker

Litteratur

  • Falkanger, Thor og Aage Thor, Tingsrett 8. utgave 2016. (Finn boken)

Kommentarer (1)

skrev Leif Halbo

Dersom dette er det samme som kartforretning, kunne det med fordel informeres.Leif Halbo

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg