Fremlån, å låne bort videre, noe man selv har lånt av andre. Fremlån er vanligvis ikke tillatt uten samtykke fra eieren. Selv om låneren har fått løfte om å få beholde tingen en bestemt tid, vil eieren i tilfelle av fremlån som regel straks kunne kreve den tilbakelevert. Se også fremleie.