Ting i rettslig forstand er fysiske gjenstander som kan være undergitt eiendomsrett. Ting kan deles i fast eiendom og løsøre. Det juridiske faget som omhandler reglene om ting, kalles tingsrett og er meget omfattende.