allemannsretten

Allemannsretten sikrer fri ferdsel i naturen - uavhengig av hvem som eier grunnen.
.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Allemannsretten er en samlebetegnelse på rettigheter alle og enhver i Norge har til å benytte naturen, uavhengig av hvem som eier grunnen. Allemannsretten har begrenset rekkevidde og innebærer en rekke plikter.

Allemannsretten består av tre hovedelementer:

  1. ferdselsretten
  2. oppholdsretten
  3. høstingsretten

Turer i skogen og på fjellet, til fots og på ski, bading, telting, ankring av båt, høsting av ville bær og blomster og fritidsfiske i sjøen er eksempler på slike rettigheter. Allemannsrettighetene gjelder hovedsakelig i utmark.

Allemannsretten har eksistert i Norge i lang tid, og var tidligere uskrevne sedvanerettslige regler. I dag er reglene om allemannsretten i det vesentlige nedfelt i friluftsloven, som kom i 1957. Flere andre lover berører også allemannsretten, blant annet vannressursloven. Det finnes mange unntak, ofte på lokalt plan, som er forankret i andre lover.

Allemannsrettens hovedregel gjelder ferdsel, og følger av friluftsloven § 2, som sier at: «I utmark kan enhver ferdes til fots hele året, når det skjer hensynsfullt og med tilbørlig varsomhet.» Sykling og ridning er som hovedregel bare tillatt på veier og stier i utmark.

Retten til opphold i naturen er noe mer begrenset enn ferdselsretten. Telt må ikke settes opp så nær bebyggelse at det forstyrrer beboernes fred (§ 9). Eventuelle begrensninger går foran de generelle hovedreglene.

Det følger av friluftsloven § 19 at allemannsretten gjelder med de begrensningene som følger av annen lovgivning.

Telt må ikke settes opp så nær bebyggelse at det forstyrrer beboernes fred (§ 9). Eventuelle begrensninger går foran de generelle hovedreglene.

Allemannsretten
Lisens: CC BY SA 3.0

Les mer i Store norske leksikon

Ekstern lenke

Litteratur

  • Reusch, Marianne: Friluftsloven med kommentarer, 2016, (Finn boken).
  • Reusch, Marianne: Allemannsretten – friluftslivets rettsgrunnlag, 2012, Finn boken.
  • Falkanger, Thor og Aage Falkanger: Tingsrett, 8. utg, 2016, Finn boken
  • Backer, Inge Lorange: «Allemannsretten i dag», Lov og rett (2007), 451–470
  • Falkanger, Thor: «Allemannsrett» i Lov og rett (1999), 170–83
  • Swang, Ole: Lov og rett i utmark, 2. utg., 1992. Les boken hos Nationalbiblioteket.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg