Tingsleie, kontrakt om at fast eiendom eller løsøre mot vederlag overlates en annen til midlertidig bruk, se leie.