Fungible ting, løsøreting som i rettslivet vanligvis blir bestemt etter tall, mål eller vekt, mens man ikke tar i betraktning deres individuelle merker, "et eple er et eple. Men en pære er ikke et eple". Kjennetegnet ved fungible ting er at den ene tingen kan byttes ut med, «fungere», for en annen av samme art. Eksempel på fungible ting er penger, korn, sukker og poteter. Det motsatte er for eksempel en bil eller en båt. Hvis du skal kjøpe en bil, er det gjerne en helt bestemt bil som er ønsket, og ikke en hvilken som helst av de selgeren har på lageret.