Større endring av grensen mellom to eiendommer. Matrikkellova (lov om eigedomsregistrering) skiller mellom grensejustering som gjelder de mindre forholdene, og arealoverføring, som gjelder større grenseendringer.  Ved arealoverføring er det nødvendig med søknad og tillatelse etter plan- og bygningsloven § 20-1, første ledd, bokstav m.

Utgangspunktet er private grunneiere kan avtale hvor grensen mellom deres eiendommer skal gå. Men offentligrettslige regler, som matrikkellova og plan- og bygningsloven, kan legge begrensninger på partenes avtalefrihet. Tillatelse til arealoverføring forutsetter at det er i samsvar med arealplan og planbestemmelser.

Arealoverføring reguleres av matrikkellova § 15 og matrikkelforskriften § 33. Som arealoverføring regnes i utgangspunktet grenseendringer der arealet for de berørte eiendommene økes eller reduseres med mer enn 5 prosent, eller mer enn 500 kvadratmeter.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.