Memorialnavn, navn brukt på gater, plasser o.l. for å hedre kjente personer eller personer med historisk tilknytning til stedet, f.eks. Fridtjof Nansens gate, Dorthe Engelbretsdatters plass.