Memorialnavn er navn brukt på gater, plasser o.l. for å hedre kjente personer eller personer med historisk tilknytning til stedet, for eksempel Fridtjof Nansens gate, Dorthe Engelbretsdatters plass.