Servitutt er en begrenset bruksrett eller rådighetsrett over annens eiendom. Vanlige eksempler på servitutter er veirett, båtfeste eller biloppstillingsplass. Servitutter kan høre til en eiendom (reell servitutt/realservitutt), for eksempel slik at én eiendom har veirett over en annen eiendom. Rettighetene kan også være knyttet til en person (personlig servitutt), for eksempel at en person har veirett over en bestemt eiendom.

Faktaboks

Uttale
servitˈutt
Etymologi
av tysk, til latin ‘trelldom, tjenende forhold’

Servitutten kan enten gi rett til en bestemt bruk, for eksempel hogstrett, beiterett eller veirett (positiv servitutt), eller den kan gå ut på rett til å forby eieren å utnytte eiendommen på bestemte måter, for eksempel byggeforbud eller villaklausul (negativ servitutt).

Servitutter stiftes oftest ved avtale. For å få rettsvern mot tredjemann, må avtalen tinglyses. Positive servitutter kan også stiftes ved hevd, men dersom retten ikke fremgår av en for brukens skyld anbrakt fast innretning, er hevdstiden 50 år, mot ellers 20; dette gjelder imidlertid ikke for rett til nødvendig vei eller opplagsplass.

Omfanget av og innholdet i servitutter reguleres først og fremst av partenes avtaleforhold. Alminnelige lovregler om servitutter finnes i servituttlova, lov av 29. november 1968 om særlege råderettar over framand eigedom. Loven har blant annet bestemmelser om utøvelse av servituttrådigheten, om flytting, omregulering og avløsing av servitutter, og om avhendelse. I et særskilt avsnitt om bruksrettigheter i skog finnes en rekke begrensninger med sikte på å verne om skogen.

Tvister om servitutters eksistens, omfang og innhold kan bringes inn for de ordinære domstolene, men jordskifteretten er tillagt hovedoppgaven med å avgjøre tvister etter loven, se nærmere lov om fastsetjing og endring av rettshøve på fast eigedom m.m (jordkiftelova, lov av 21. juni 2013 § 5-3 bokstav g).

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

  • Falkanger, Thor (2016) Fast eiendoms rettsforhold, 5. utgave
  • Falkanger, Thor og Aage Falkanger: Tingsrett, 8. utg, 2016
  • Strøm Bull, Kirsti og Nikolai Winge (2009) Fast eiendoms rettsforhold – Kort og godt

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg