Festebrev, bygselbrev, kontrakt mellom eier og fester. I dag brukes begrepet festekontrakt. Se tomtefeste.