utskiftning

Sammenslåing og nye grenseoppganger for landbrukseiendommer, for å etablere mer hensiktsmessige driftsenheter.

Faktaboks

Også kjent som

tidligere betegnelse for jordskifte; se også storskifte.

I Norge ble det sentrale Utskiftningsvesenet opprettet i 1859 (fra 1951 Jordskifteverket) for å lede arbeidet med å skape mer tjenlige driftsenheter i jordbruket, som i mange bygder var preget av utbredt teigblanding. På Østlandet var utskiftningen i hovedsak fullført før 1900; på Vestlandet foregikk hovedtyngden av utskiftningsforretninger i tidsrommet 1880-1920.

Ved en utskiftningsforretning over en matrikkelgård bestående av flere bruk ble først gårdens ytre grenser gått opp. Deretter ble de enkelte delene av den samlede innmarka og utmarka vurdert og taksert, og fordelt mellom partene slik at hvert bruk fikk et fåtall større teiger til erstatning for de mange spredte småteiger. Rettigheter som vannretter, fiskeretter, naustretter osv. ble beskrevet. På steder der husene lå om hverandre i et klyngetun, kunne det bli snakk om utflytting, dvs. at en eller flere brukere flyttet husene til sin nye teig.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg