ansvar for husdyr

Artikkelstart

De alminnelige regler om ansvar for dyr finnes i lov av 13. juni 1969 om skadeserstatning § 1–5. Eier og innehaver av dyr plikter, uten hensyn til skyld, å erstatte den skade som dyret volder på person eller klær m.m., dog ikke skader som dekkes gjennom motorvogns trafikkforsikring. For hund og ville dyr som holdes i fangenskap, omfatter ansvaret også tingsskade som dyret volder, men ikke skade som hund volder på annen hund eller på motorvogn. Skade som ikke går inn under disse regler, plikter eier og innehaver av dyr å erstatte dersom man har latt det skorte på tilbørlig tilsyn eller på annen måte ikke har gjort det som er rimelig for å hindre skade.

Reglene om gjerdeplikt i grannegjerdelova fra 1962 er utformet med sikte på ansvar for beitedyr.

Reglene i skadeserstatningsloven § 1–5 gjør ikke noen endring i øvrige regler om ansvar for dyr. Av slike nevnes ansvar for husdyr i lov av 16. juni 1961 om ymse beitespørsmål, kap. 2. Her er eieren pålagt ansvar uten hensyn til skyld for skade hans dyr volder annenmanns avling eller annen eiendom; ansvaret kan settes ned eller falle bort hvis den andre har medvirket, f.eks. ved å misligholde sin gjerdeplikt. Den som har fått fremmede dyr inn på sin eiendom, kan sette dem inn og skal i så fall senest innen 3 dager varsle naboen eller eventuelt politiet (lensmannen). Han har tilbakeholdsrett i dyrene for skadebot og utlegg.

Reindriftsloven av 2007 har i kapittel 9 (§§ 67-70) regler om erstatning for skade på eiendom voldt av rein under utøvelse av reindrift. Ansvaret er som hovedregel objektivt, dvs. uten hensyn til utvist skyld, jf. reindrl. § 67 første ledd.

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg