Panteattest, utskrift av grunnbok eller lignende register som viser hvem som har hjemmel til en eiendom eller annen registrerbar gjenstand, samt hvilke heftelser som hviler på eiendommen eller gjenstanden.