Utmarksnæring, økonomisk utnyttelse av skog- og fjellområder til andre formål enn skogbruk. Virksomheten kan skje i regi av en grunneier, men oftere går grunneierne sammen i utmarkslag som organiserer tiltak. Overskuddet fra disse lagene fordeles etter samvirkeprinsippet. Jakt, fiske, utbygging av overnattingstilbud som hytter og camping, rekreasjonstilbud og utbygging av alpinanlegg er de vanligste formene for utmarksnæring.