Før loven om tinglysing av 7. juni 1935 trådte i kraft, ble det foretatt avlysing av dokumenter, dvs. det ble tinglyst bevis for at en heftelse var falt bort, og heftelsen ble slettet (overstrøket) i panteregister og pantebok. Nå brukes ikke uttrykket avlysing men slettelse, og ordningen er at tinglyste (registrerte) dokumenter skal slettes når de lovsatte vilkår er til stede.