Fjelloven (bilde)
Fjelloven (bilde)

Fjellova er en norsk lov som regulerer beite, seterdrift, jakt, fangst og fiske i statsallmenningene. Den gjelder ikke for skogsdrift og hugstrettigheter.

Faktaboks

Fullt navn
lov om utnytting av rettar og lunnende m.m. i statsallmenningane
Kortnavn
fjellova
Forkortelse
fjell
Også kjent som

Lov om utnytting av rettar og lunnende (herligheter) m.m. av 6. juni 1975

Trådt i kraft
01.01.1976, 01.04.1976
Lovdata-ID
NL/lov/1975-06-06-31

Lovens innhold

Retten til allmenningsbruk ligger til bygd eller grend som fra gammel tid har hatt slik rett. Om ei bygd eller grend har allmenningsrett og i hvilken utstrekning, må avgjøres konkret, hvor den historiske og bruksmessige utviklingen i området er av betydning. I Sør-Norge gjennomgikk særdomstolen Høyfjellskommisjonen rettsforholdene mellom staten og private i mellom 1908 og 1953. Her ble de aller fleste spørsmål om allmenningsrett tillå de ulike bygdene avklart.

Det er ikke bare gårdbrukere og innbyggere i bygdene som allmenningsretten ligger til, som kan bruke naturen. Ferdsel i utmark er tillatt for enhver i medhold av friluftsloven, og andre norske statsborgere og utlendinger bosatt i landet kan få tillatelse til å drive jakt og fiske i statsallmenninger. Tillatelse til fiske kan også gis til utlendinger som ikke bor i landet. I hver kommune der det er statsallmenning, skal det være et fjellstyre som administrerer bruken av den.

I dag er det slik at fjelloven gjelder for statsallmenninger i Sør- og Midt-Norge. Staten eier også grunn i Nordland og Troms, men disse statseiendommene er ikke omfattet av fjelloven. Dette omfatter over 50 millioner dekar i Nordland og Troms.

Historikk

Den første fjelloven kom i 1920, og ordningen med fjellstyrer for statsalmenningene i Sør-Norge feiret 100 år i 2020.

Helt fra den tid jordbruket kom til Norge, omkring 2800 år fvt., har jordbruksbefolkningen benyttet sin tilgrensende naturområder. Allmenningsretten er derfor eldre enn den tidligste lovgivning, og var naturlig nok tematisert i de tidligste landskapslovene våre. Også i dag har statsallmenningene stor betydning som grunnlag for næring og bosetning i mange lokalsamfunn. I tillegg er statsallmenningene svært viktige rekreasjonsområder for både lokalbefolkning og tilreisende.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg