Tvangsfullbyrdelse er gjennomføring av krav ved hjelp av rettsapparatet, om nødvendig ved bruk av makt. Tvangsfullbyrdelse kan for eksempel dreie seg om inndriving av gjeld, for eksempel tvangssalg av en bil der kjøpesummen ikke er betalt, eller utkastelse av en leieboer som ikke har betalt leien. Det kan være private eller offentlige som bringer kravene inn for retten. Reglene står i tvangsfullbyrdelsesloven. Det er namsmyndighetene (namsmannen og tingretten) som avgjør sakene og gjennomfører tvangsfullbyrdelsen.

Pengekrav

Den vanligste form for tvangsfullbyrdelse er inndrivelse av pengekrav. For krav som er sikret ved panterett, skjer inndrivelsen normalt ved tvangssalg. For krav sikret ved pant i fast eiendom og andre realregistrerte formuesgoder er tvangsbruk av pantet et alternativ. For pengekrav som ikke er sikret ved pant, må fordringshaveren gjennom en utleggsforretning søke (nams)utlegg i et formuesgode som tilhører skyldneren; det utleggspant han i tilfelle får, gir så grunnlag for tvangssalg eller tvangsbruk med mer.

Andre krav

Eksempler på tvangsfullbyrdelse av krav på annet enn penger er utkastelse av en leieboer som ikke har betalt skyldig leie, åpning av en vei som urettmessig holdes avstengt, og tilbakeleveringsforretning vedrørende løsøre som er solgt med påhefte av salgspant, men som ikke er blitt betalt i tide. Fullbyrdelsen kan i en del tilfeller skje ved direkte maktutøvelse fra namsmyndighetenes side. I andre tilfeller må man gå veien om pålegg av en løpende mulkt for hver dag eller uke som går før saksøkte oppfyller en plikt.

Tvangsgrunnlag

For å få tvangsfullbyrdet et krav må saksøkeren ha et tvangsgrunnlag; dette er blant annet dom eller kjennelse av norsk domstol, norsk rettsforlik, norsk voldgiftsdom og forlik under voldgift i Norge samt utenlandske dommer og voldgiftsdommer som ifølge overenskomst med fremmed stat er bindende og kan fullbyrdes i Norge. Noen tvangsgrunnlag gjelder bare spesielle former for tvangsfullbyrdelse: Et gjeldsbrev som inneholder en vedtagelse av at gjelden skal kunne inndrives uten søksmål, er tvangsgrunnlag for en utleggsforretning til inndrivelse av hovedstol, renter og omkostninger.

Om midlertidig sikring av krav, se arrest og midlertidig forføyning.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

  • Falkanger, Thor: Tvangsfullbyrdelsesloven : (lov av 26. juni 1992 nr. 86 om tvangsfullbyrdelse : med tillegg av tvisteloven kapittel 32 til 34 om midlertidig sikring) : kommentarutgave, 4. utg., c2008

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg