Jordskifte, fellesbetegnelse for en rekke avgjørelser som treffes av jordskifteretten om eiendommer som det er vanskelig å bruke på en hensiktsmessig måte. Etter jordskifteloven (2013) som trådte i kraft 1. januar 2016 er lovens formål (§ 1-1): «å leggje til rette for effektiv og rasjonell utnytting av fast eigedom og ressursar til beste for eigarane, rettshavarane og samfunnet. Dette skal skje ved at jordskifteretten bøter på utenlege eigedoms- og brukstilhøve, klarlegg og fastset grenser og rettar, og behandlar skjønn og andre avgjerder etter denne og andre lover.»

Årsakene til uhensiktsmessige eiendoms- og bruksforhold kan variere. Det kan skyldes sameie (se jordfellesskap), omfattende bruksrettigheter, uhensiktsmessige grenser (dårlig arrondering) osv. Hensikten er å oppløse fellesskapet og omordne eiendommene slik at hvert bruk så vidt mulig får sin jord samlet og utgjør en passende driftsenhet. I mangel av frivillig ordning utføres jordskifte av Jordskifteretten (1951–1998 Jordskifteverket; 1859–1950 Utskiftningsvesenet).

En jordskiftesak behandles i første instans av jordskifteretten (en jordskiftedommer og to meddommere). Anke over avgjørelser om grenser, eiendomsrett og bruksrett innen det område som skiftet gjelder (jordskiftefeltet), samt spørsmål om saksbehandlingsfeil går til lagmannsrett; for øvrig går anken til jordskifteoverretten (en jordskifteoverdommer og 4 meddommere). De faste jordskiftedommere er utdannet ved jordskifteavdelingen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), tidligere Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB)/Norges landbrukshøgskole.

Under jordskifte har retten meget frie hender. Bruksretter kan avløses, hus og veier kan påbys flyttet o.l. De nye grenser beskrives og merkes, og hele feltet blir i regelen kartlagt. Jordskifteretten kan også på begjæring gi forskrifter om utøvelse av bruksretter, ordne beiteforhold i allmenning o.l.

Ny og modernisert jordskiftelov ble vedtatt 21. juni 2013. Den trer i kraft 1. januar 2016.

Ravna, Øyvind (Red.) Perspektiver på jordskifte (2009). (Finn boken.)

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.