Utparsellering, fradeling, utstykning, deling av en fast eiendom i flere særskilte tomter eller bruk ved at det dannes en ny grunneiendom (et nytt bruksnummer). Se delingsforretning.