tilflottsrett

Artikkelstart

Tilflottsrett er retten til å kunne komme uhindret til og fra strandeiendom med båt. Tilflottsretten innebærer at andre ikke kan sperre grunneierens adkomst til eiendommen fra sjøsiden, for eksempel med fiskegarn, fortøyning av båter, anlegg av bøyer, brygger eller på andre måter.

Del av strandretten

Eiendommer som ligger ved sjøen, har også visse rettigheter utenfor eiendomsgrensen. Disse rettighetene går under samlebetegnelsen strandrett. Tilflottsretten er en sentral del av strandretten, ved siden av blant annet utfyllingsretten og retten til laksefiske med faststående redskap.

Ulovfestet regel

Tilflottsretten er ikke lovfestet, men følger av ulovfestet rett, i likhet med mange andre regler om eiendomsretten.

Sivillovbokutvalget foreslo i NOU 1988:16 (Rådsegn 14 om eigedomsgrenser og administrative inndelingsgrenser) å lovregulere tilflottsretten. I utredningen er tilflottsretten beskrevet slik:

«Det er sikker rett at den som eig til sjøen ikkje kan avskjerast frå å koma til og frå eigedomen sin med båt, ein seier gjerne at han har tilflotsrett. Det er ei krenkjing av strandeigaren sin rett om nokon plasserar tilstellingar i sjøen som hindrar han i å koma til eller frå sin eigedom. Dette gjeld også om tilstellinga er plassert på grunn som vedkomande sjølv eig.»

Forslaget til lovregulering ble imidlertid ikke gjennomført.

Rettspraksis

Domstolspraksis er en sentral kilde for å fastlegge innholdet i tilflottsretten. Det følger av rettspraksis at adkomsten til eiendommen må være vesentlig vanskeliggjort for at det skal regnes som et brudd på tilflottsretten. Noen eksempler:

  • Høyesterett 1987 (Oksval båthavn): Småbåtanlegg 38 meter fra naboens strand, med utliggere til fortøyning, var i strid med strandeierens tilflottsrett.
  • Høyesterett 1985 (Rugsund): Oppdrettsanlegg som lå 100–150 meter utenfor strandeiendommer, krenket ikke grunneiernes tilflottsrett.

Les mer i Store norske leksikon

Litteratur

  • Falkanger, Thor og Aage Falkanger: Tingsrett, 8. utg, 2016, Finn boken
  • Ingunn Elise Myklebust, Strandrett og offentleg styring av arealbruk i sjø, (2010). (Finn boken)

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg