hittegods

Hittegods. Fra 1. utgave av Aschehougs leksikon (1906–1913).

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Artikkelstart

Hittegods er løsøre (ting) som eieren har mistet og som noen har funnet og tatt med seg. Regler om gjenstander som er mistet og funnet står i lov om hittegods av 29. mai 1953.

Eiendomsretten går ikke tapt

Eieren av en ting beholder eiendomsretten til tingen selv om den mistes. Hittegods er ikke herreløst gods. Man kan derfor ikke tilegne seg en mobiltelefon man finner på gaten, eller forsyne seg med en jakke fra «glemmekassen» på skolen. Tingen tilhører fortsatt eieren.

Funn av beitedyr og husdyr, fiskeredskap og båtutstyr, sunket trevirke, vrakgods og annet bortkommet løsøre som det er gitt regler om i egne lover, regnes ikke som hittegods bortsett fra hvis det er egne bestemmelser om dette i den aktuelle loven.

Kulturminneloven har egne regler for gamle, nedgravde verdisaker, fornminner og kulturminner.

Håndtering av hittegods

Hittegods skal straks leveres tilbake til eieren hvis finneren vet hvem eieren er eller finner det ut. Ellers skal gjenstanden snarest mulig leveres til politiet på det sted der tingen er funnet. Ting som blir funnet på jernbane, trikk, buss, butikk, arbeidsplass, forsamlingslokale, kino, konsertsal, skole eller lignende skal leveres til personalet, som skal ta vare på det. Hvis eieren ikke har meldt seg og hentet tingen innen rimelig tid, skal hittegodset leveres videre til politiet.

Tilsvarende regler gjelder for ting som er innlevert til oppbevaring eller forsendelse.

Finnerlønn

Finneren av hittegods har rettskrav på finnerlønn av eieren. Dette gjelder ikke ting som er funnet på jernbane, trikk, buss, butikk, arbeidsplass, forsamlingslokale, kino, konsertsal, skole eller lignende.

Ifølge lov om hittegods skal finnerlønnen normalt ikke settes høyere enn 20 prosent av gjenstandens verdi, og ikke over kr. 15 når verdien er kr. 100 eller mindre, 15 prosent, men ikke over kr. 50 på gjenstander av større verdi opp til kr. 500 og ikke mer enn 10 prosent når gjenstandens verdi er over kr. 500.

Politiets oppgaver

Politiet skal forsøke å finne ut hvem som eier innlevert hittegods, eventuelt ved oppslag, annonser eller lignende. Hittegods som ikke innen 3 måneder er utlevert til eieren, blir solgt av namsmyndighetene etter reglene om tvangssalg. Av salgsutbyttet utbetales 1/3 til finneren, mens 2/3 innbetales i statskassen. Melder eieren seg før salget, får han tingen igjen, eventuelt mot å betale en nærmere fastsatt finnerlønn.

Straff

Den som ulovlig tilegner seg hittegods, straffes med bøter eller fengsel inntil 6 måneder. Unnlatelse av å anmelde en funnet gjenstand til politiet, eller å innlevere den til politiet eller andre som skal ta vare på den, straffes med bøter.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

  • Eriksen, Gunnar, "Kastet, mistet, glemt eller bortkommet?, Jussens Venner 2008 s. 136-154.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg