Konsesjonær, person eller virksomhet som har fått tildelt konsesjon.