Privatrett er den delen av jussen som dreier seg om forholdet mellom private. Privatretten dreier seg både om enkeltpersoner og juridiske personer som for eksempel aksjeselskaper, stiftelser og foreninger. Viktige deler av privatretten er blant annet formueretten, arveretten, personretten og familieretten. Motsatt av privatrett er offentlig rett, som dreier seg om forholdet mellom private rettssubjekter og det offentlige, som staten, fylkeskommune og kommuner, og om det innbyrdes forholdet mellom de offentlige organene. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Privatrett

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt