byggeforbud

Byggeforbud, forbud mot å foreta byggearbeider eller andre tiltak eller terrenginngrep. Før bygging settes i gang må det som hovedregel gis byggetillatelse fra kommunen etter plan- og bygningsloven av 27. juni 2008. Byggeprosjekter må i utgangspunktet være i samsvar med reguleringsplanen.

Plan- og bygningsloven inneholder et generelt forbud mot bygging i 100-metersbeltet langs sjøen, og gjennom arealdelen i kommuneplanen kan det gis tilsvarende forbud for 100-metersbeltet langs innsjøer og vassdrag.

Reguleringsplanen vil også virke som byggeforbudsbestemmelse; er f.eks. et område lagt ut som friområde, innebærer det at bygging ikke kan skje der. Om byggeforbud tales det kanskje særlig hvor kommunen nedlegger midlertidig byggeforbud fordi man finner at et område bør reguleres eller omreguleres; slikt forbud skal normalt bare gjelde for 2 år. Særlig for fritidsbebyggelse har byggeforbud vært viktig. Etter plan- og bygningsloven kan det gjennom kommuneplanen etableres forbud mot bygging av nye fritidshus i hele eller store deler av kommunen.

Byggeforbud kan også tenkes å følge av privatrettslig bestemmelse, se servitutt.

Ekstern lenke

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg