Festeavgift, årlig avgift for leie av tomtegrunn, se tomtefeste og bygsling.