Utmarkskommisjonen for Nordland og Troms, dømmende kommisjon for Nordland og Troms med oppgave å ordne rettsforholdene mellom staten og andre i høyfjells- og andre utmarksområder, jfr. lov av 7. juni 1985 nr. 51. Dens avgjørelser kunne ankes til Høyesterett. Kommisjonen avsluttet sitt arbeid i 2004. Se også Høyfjellskommisjonen og Utmarksdomstolen for Finnmark.