Heftelse, begrensning i eierens rett til en eiendom eller gjenstand med en tilsvarende rett for en annen (rettighetshaveren). Eksempler er panterett, forkjøpsrett, bruksrettigheter (servitutt) og grunnbyrde. Man taler fortrinnsvis om heftelser når det gjelder faste eiendommer og skip. For at heftelser i faste eiendommer skal beskyttet, ha rettsvern, mot konkurrerende rettigheter, kreves som regel at de er tinglyst; heftelser i skip må være registrert i skipsregisteret.