Formue er innen samfunnsøkonomi summen av den økonomiske verdien av de gjenstandene og rettighetene som tilhører en person (eller institusjon), minus de økonomiske forpliktelsene som vedkommende har.Inntekt som ikke blir brukt går inn i formuen.. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Formuerett

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt

Ny artikkel