Umatrikulert grunn, grunneiendom som av ulike årsaker ikke er ført i Matrikkelen, landets offisielle eiendomsregister. Det meste av slik grunn er offentlig veggrunn, parker, kirkegårder, fjellområder og annen grunn i offentlig eie. Umatrikulert grunn i privat eie kan forekomme.