bruksverdi

Artikkelstart

Bruksverdi, brukes med flere betydninger både innenfor jus og regnskapsteori.

Jus

Bruksverdi brukes i jusen i flere betydninger:

  • om den verdi en ting har for en bestemt person. Motsetningen til denne typen bruksverdi kalles omsetningsverdien.
  • og om den verdi en ting har ved at den gir økonomisk vinning ved bruk, for eksempel en traktor. Et maleri vil til sammenligning med en traktor, kun ha en salgsverdi.

Ekspropriasjon

Etter lov av 6. april 1984 om vederlag ved ekspropriasjon av fast eiendom, skal den som må avstå grunnarealer godtgjøres salgs- eller bruksverdien. Godtgjørelsen skal være den verdien som er høyest av eiendommens salgs- eller bruksverdi med mindre tap utover salgsverdien kan unngår ved kjøp av en tilsvarende eiendom. Bruksverdien skal fastsettes ut fra den avkastningen eiendommen kan gi ved en slik påregnelig utnyttelse som det er reelt grunnlag for etter forholdene på stedet.

Konsesjoner

Regler om bruksverdi finnes også i konsesjonsloven av 28. november 2003 som blant annet omhandler vederlaget når det offentlige utøver forkjøpsrett for å tilgodese landbruksnæringen.

Odel

Regler om bruksverdi finnes også i odelslova av 28. juni 1974 § 49 om vederlaget når en eiendom løses på odel. I disse bestemmelsene skal betraktningene om bruksverdi forhindre at prisen blir for høy.

Regnskap

I regnskapsteori brukes bruksverdi for å angi den verdi produksjonsutstyr og annen realkapital har for bedriften. Denne vil kunne avvike betydelig fra den verdi som bygger på anskaffelseskostnad redusert med senere avskrivninger, særlig i tider med store endringer i priser. Bruksverdien spiller derfor en sentral rolle i inflasjonskorrigerte regnskaper.

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg