Innmark, Nesodden kommune. I en dom fra 2012 kom Høyesterett til at området langs sjøen hvor det var planlagt en kyststi, var å regne som "innmark" etter friluftsloven.

Marianne Reusch. begrenset

Innmark, vanlig betegnelse på dyrket jord, gjerne innbefattet eng og mindre stykker udyrket jord innenfor samme område; visstnok opprinnelig om den mark som ligger innenfor gjerdene (heimebøen). Jord utenom innmark blir kalt utmark. I lov om friluftslivet av 28. juni 1957 er innmark og utmark definert med henblikk på allmennhetens rettigheter (ferdselsrett med mer), se friluftsloven. Høyesterett har gjennom sin domspraksis gitt en nærmere avklaring av innmarksbegrepet i friluftsloven. Innmark i bebygde områder omfatter bare den private sonen rundt bebyggelse, og ikke nødvendigvis hele tomten. I strandsonen langs sjøen er det en strengere innmarksdefinisjon, slik at beboerne der må akseptere å få allmennheten tettere inn på seg.

  • Reusch, Marianne: Friluftsloven med kommentarer, 2016, (Finn boken).
  • Reusch, Marianne: Allemannsretten - friluftslivets rettsgrunnlag, 2012, Finn boken.
  • Falkanger, Thor og Aage Falkanger: Tingsrett, 8. utg, 2016, (Finn boken)

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.