Vanhjemmel, betyr mangel på hjemmel. Vanhjemmel innebærer at noen disponerer over en ting, fast eiendom eller løsøre, uten å være eier eller ha rett til å bruke tingen. Eksempel kan være en som forsøker å låne penger mot pant i en eiendom som tilhører en annen. Se også rettsmangel.