arealplan

Artikkelstart

Arealplan, offentlig vedtatt plan for arealbruk i et område. Arealplaner er regulert ved lov av 27. juni 2008 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven).

Arealplan er en samlebetegnelse for flere plantyper:

  • Statlig arealplan (plan- og bygningsloven § 6-4) benyttes av departementet når viktige statlige eller regionale hensyn gjør det nødvendig. For eksempel kan konsesjon for kraftutbygging gis virkning som statlig arealplan.
  • Regional plan (§ 8-1) blir utarbeidet enten av flere kommuner i fellesskap eller av fylkeskommunen.
  • Kommuneplanens arealdel (§ 11-5) angir arealdisponeringen i kommunen.
  • Reguleringsplan (§ 12-1) er arealplan på nivået under kommuneplanens arealdel, og er en mer detaljert regulering av arealbruken i et område innen kommunen. Det kan også utarbeides arealplan for en del av kommunen, for eksempel et tettsted (kommunedelplan). Ved større byggetiltak eller tiltak som har vesentlige virkninger for miljø og samfunn, setter loven krav om reguleringsplan.

Arealplanen griper ikke inn i eksisterende bruk, men er rettslig bindende for endringer og fremtidig arealbruk i området.

En arealplan består av

  • a) et plankart som med standardisert symbol- og fargebruk viser ulike arealformål
  • b) planbestemmelser som gir nærmere bestemmelser om arealbruk, utforming av bygninger, miljøkrav, parkering og så videre
  • c) en planbeskrivelse som angir planens formål, hovedinnhold og virkninger

Kommunen fører et planregister over alle arealplaner med tilhørende bestemmelser og utredninger.

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg