Mindre endring av grensen mellom to eiendommer. Matrikkellova (lov om eigedomsregistrering) skiller mellom grensejustering som gjelder de mindre forholdene, og arealoverføring, som gjelder større grenseendringer. Grensejustering er en forenklet fremgangsmåte for justering av eksisterende eiendomsgrenser. For slike justeringer er det ikke nødvendig med søknad og tillatelse etter plan- og bygningsloven.

Utgangspunktet er at private grunneiere kan avtale hvor grensen mellom deres eiendommer skal gå. Men offentligrettslige regler, som matrikkellova og plan- og bygningsloven, kan legge begrensninger på partenes avtalefrihet.

Grensejustering reguleres av matrikkellova § 16 og matrikkelforskriften § 34. Ved grensejustering er utgangspunktet at arealet for de berørte eiendommene kan økes eller reduseres med inntil 5 prosent, men maksimalt 500 kvadratmeter. Større endringer enn dette skal følge reglene for arealoverføring.

I en prinsipputtalelse fra 2013 la daværende Miljøverndepartementet (nå: Klima og miljødepartementet) til grunn at grensejustering i utgangspunktet kan gjøres også i områder med delingsforbud.

Miljøverndepartementets uttalelse om grensejustering og vedtatt arealplan, publisert 14. mars 2013.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.